Romi Smilfood stopt met raffineren in Vlaardingen en concentreert margarineproductie in Heerenveen

14 Oktober 2004

Romi Smilfood is voornemens eind 2004 haar palmolie raffinaderij in Vlaardingen te sluiten en de margarine-productie eind 2005 over te brengen naar de fabriek in Heerenveen.

De directie van Romi Smilfood, onderdeel van voedingsmiddelenconcern Koninklijke Smilde, heeft hiertoe besloten omdat de huidige en toekomstige rendementen in Vlaardingen onder druk staan. Continuering van beide activiteiten op de locatie Vlaardingen is economisch niet meer verantwoord.

Er is weliswaar een stijgende vraag naar palmolie, maar door omvangrijke investeringen van twee internationale spelers dreigt in het Rijnmondgebied een overcapaciteit voor het raffineren van palmolie. De verwachting is dat de capaciteit in 2005 verdubbeld zal zijn. Hierdoor zal de concurrentie sterk toenemen, waardoor het voor Romi Smilfood als betrekkelijk kleine speler onmogelijk wordt zich te handhaven. Het concentreren van de margarine-productie in Heerenveen maakt het mogelijk het rendement van het bedrijf weer op peil te brengen.

Tot eind 2004 zal de raffinage van palmolie worden voortgezet. De margarine-productie zal in de loop van 2005 worden afgebouwd en voor het einde van het volgende jaar worden overgebracht naar Heerenveen.

De 118 medewerkers te Vlaardingen, de ondernemingsraad en de vakbonden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het voornemen. Naar de OR is een adviesaanvraag uitgegaan, terwijl in overleg met de vakbonden een sociale regeling wordt uitgewerkt. De directie van Romi Smilfood heeft de intentie uitgesproken om voor de medewerkers individuele oplossingen gericht op werk te vinden. Daaronder verwacht men dat een aantal medewerkers bereid is mee over te gaan naar de vestiging in Heerenveen

‘A Smilde Symphony’ – the movie »