Management wijzigingen bij Royal Smilde

16 Oktober 2012

Op 1 januari 2013 zal de heer J.C. Knoester terugtreden als algemeen directeur van Koninklijke Smilde. Hij zal opgevolgd worden door een holdingdirectie bestaande uit de heren R.M. Prince, A. Smilde en A. Kruiter.

De heer Prince blijft algemeen directeur van Smilde Foods en zal als voorzitter van de holdingdirectie fungeren. Hij zal rapporteren aan de raad van commissarissen.

De heer Smilde blijft technisch directeur van Koninklijke Smilde en zal deel uitmaken van de holdingdirectie.

De heer Kruiter zal met ingang van 1 november 2012 benoemd worden tot algemeen directeur van Smilde Bakery en zal deel uitmaken van de holdingdirectie. De OR van Smilde Bakery heeft positief geadviseerd.

Per 1 november 2012 zal de heer S. Brandsma, die sinds 13 februari 2012 Business Unit manager Smilde Bakery ad interim is geweest, vertrekken.

Door de benoeming van de heer Kruiter zal een vacature voor commercieel directeur binnen Smilde Foods ontstaan. De selectieprocedure voor een opvolger is in gang gezet. Tijdelijk zal de heer J. Klinkhamer de ontstane vacature invullen.

De heer Knoester heeft de functie van algemeen directeur vanaf januari 2001 bekleed. Na zijn terugtreding zal hij als adviseur verbonden blijven aan het bedrijf.

‘A Smilde Symphony’ – the movie »