CSM voornemens deel bakkerijactiviteiten in Nederland te verkopen

8 December 2005

CSM deelt mede in onderhandeling te zijn met Koninklijke Smilde over de verkoop van een deel van de activiteiten van dochteronderneming Unipro Nederland. De onderhandelingen zijn zodanig gevorderd, dat verwacht mag worden dat binnen afzienbare termijn definitieve overeenstemming kan worden bereikt. De transactie betreft de activiteiten van Unipro die bekend zijn onder de naam Jantje de Goede. De Goede produceert kant-en-klare banketbakkersproducten zoals roomhoorns, taartbodems en kerstkransen.

Partijen zijn een voorlopige overnameprijs overeengekomen van EUR 3,6 miljoen.De definitieve koopprijs zal worden vastgesteld aan de hand van de balans per overdrachtsdatum. CSM verwacht de transactie begin 2006 te kunnen afronden. Het fabriekspand waarin de productie-activiteiten plaatsvinden is geen onderdeel van de voorgenomen transactie. Koninklijke Smilde zal dit pand voor langere termijn huren.

De boekwinst is EUR ca 1,5 miljoen.De omzet van de te verkopen activiteiten bedraagt circa EUR 7,5 miljoen. Alle circa 60 fabrieksmedewerkers zullen overgaan naar de nieuwe eigenaar. De staf- en buitendienst medewerkers blijven in dienst van CSM, dat in Nederland met onder meer Waldkorn en Molco actief blijft in de voor haar strategisch belangrijke segmenten.

De informatie- en consultatieprocedures met de werknemersorganisaties en het vertegenwoordigend overleg zijn, waar toepasselijk, in gang gezet.

Gerard Hoetmer, CEO CSM: "wij werken aan een plan om de winstgevendheid van de onderneming te verbeteren. De verkoop van deze activiteiten is in lijn met eerdere aankondigingen betreffende versterking van CSM's strategische kernactiviteiten op het gebied van bakkerijproducten en voedingsingrediënten."

Jeroen van Douveren, Directeur Business Unit Koninklijke Smilde Bakkerij: "De aankoop van de activiteiten van De Goede geeft onze Business Unit een extra impuls. Door deze activiteiten zoveel mogelijk te stroomlijnen met de bestaande bakkerij-activiteiten in Nederland, zoals die van Van Welzen te Bodegraven en Pruvé te Edam, zien wij synergievoordelen in productie, marketing en distributie."

‘A Smilde Symphony’ – the movie »